Akvarely

kostol Blumentál

Sentimentálny pohľad na Blumentál

Balustráda s brečtanom

Zákutie Blumentálu so stromom

Brána starého domu

Stará ulička s muškátmi

Pohľad na mestské hradby

Gotická vežička v parku

Kostol sv.Kataríny v Štiavnici

Lesné zátišie

Posedenie vo dvore