o BAUHAUSe a malých dizajnéroch

…a teraz naštartovať a ide sa do ulíc!